Piąta Ewangelia – co sprawia, że Ziemia Święta jest… święta?

autor: Sylwia Hazboun
Podziel się tym wpisem

Ziemia, która stała się świadkiem życia, ukrzyżowania i zmartwychwstania Mesjasza. Ziemia, która ujrzała wcielenie samego Boga, doświadczyła jego kroków. Ziemia, która niesie posłannictwo Ewangelii na cały świat. Kamienie, drzewa, oliwki, piaski pustyni i palące słońce. Dziś Palestyna jest miejscem, gdzie chrześcijanie całego świata wracają do swoich korzeni, poszukują relacji z Bogiem.

Wedle nauczania Kościoła, modlitwa chrześcijanina i oddawanie czci Bogu nie powinna być przywiązywana do konkretnych miejsc. Szczerość modlitwy jest ważniejsza, niż odmówienie jej w Jerozolimie. To jednak nie oznacza, iż do Ziemi Świętej nie należy podróżować, by poznać lepiej ojczyznę Chrystusa, poczuć i lepiej zrozumieć Pismo Święte.

„Żywe kamienie Ziemi Świętej”

Ziemia Święta

We wspólnocie Kościoła są jednak także sami rdzenni chrześcijanie Ziemi Świętej, których tożsamość zbudowana jest na pragnieniu utrzymania obecności chrześcijańskiej w tym wyjątkowym miejscu. Potomkowie Apostołów i pierwszych chrześcijan kontynuują tradycję zapoczątkowaną na Bliskim Wschodzie do dziś. Wspólnota rdzennych chrześcijan Ziemi Świętej, „żywe kamienie tej ziemi”, jest bowiem tak samo ważna, jak obecność pielgrzymów z całego świata.

Mówi się o Ziemi Świętej, iż jest Piątą Ewangelią. Pielgrzym, który doświadczył spiekoty bliskowschodniego słońca, pojmuje, dlaczego Eden w Księdze Rodzaju porównano do zielonego ogrodu, gdzie Adam i Ewa nie musieli martwić się o wodę. Obecność lokalnych chrześcijan natomiast jest wyjątkowym świadectwem wierności i wytrwałości.

To dlatego przedstawiciele różnych denominacji chrześcijańskich w Ziemi Świętej pragną zachęcić pielgrzymów, by nie ograniczali swej wizyty wyłącznie do poznania ważnych miejsc, lecz także rzeczywistości mieszkańców Palestyny.

Historia uczy nas, że przywiązanie do ziemi może mieć tragiczne skutki. W tę pułapkę wpadli Krzyżowcy, niejako oderwani od lokalnego chrześcijaństwa, zainteresowani jedynie podbojem ziem. Tymczasem ziemia może stać się święta dla tych, którzy pokładają ufność w Bogu całego wszechświata – Bogu miłosiernemu i sprawiedliwemu, który pragnie dobroci i miłosierdzia dla wszystkich bez wyjątku mieszkańców Ziemi Świętej.


Poznaj lepiej Ziemię Świętą wsłuchując się w dźwięki muzyki medytacyjnej i wczytując się w nasze opowiadania historyczne. Zapisz się na listę mailingową poniżej.


Podziel się tym wpisem

Czytaj również