Strona Główna Dzisiaj w Betlejem Dlaczego mówimy „Jezus Nazareczyk”, skoro urodził się w Betlejem?