Ojcze nasz po aramejsku – Modlitwa Pańska w języku Chrystusa

autor: Sylwia Hazboun
Ojcze nasz po aramejsku
Podziel się tym wpisem

W jakim języku Jezus Chrystus nauczył swoich uczniów Modlitwy Pańskiej? Jak mogła brzmieć ta modlitwa i jak my dziś możemy się nią modlić? Zapraszam na krótki wpis na temat modlitwy Ojcze nasz po aramejsku! Dowiedz się więcej o tej pięknej modlitwie oraz znajdź poniżej jej zapis fonetyczny.

Sytuacja językowa za czasów Chrystusa to temat na osobny wpis. Można ją jednak podsumować następująco: językiem życia codziennego 2000 lat temu był aramejski (a więc także językiem rozmów Chrystusa z uczniami, językiem osobistych modlitw). Dla Żydów językiem Pism i liturgii był oczywiście hebrajski. Tymczasem językiem życia kulturowego w regionie była greka (która stała się później także językiem Ewangelii). Wszystko w dużych uproszczeniach. 🙂

Mamy więc silne podstawy, aby sądzić, że Chrystus nauczył Apostołów modlitwy Ojcze nasz właśnie w języku aramejskim.

Posłuchaj śpiewanej modlitwy Ojcze nasz po aramejsku

Tekst modlitwy Ojcze nasz po aramejsku (zapis fonetyczny)

Nytyqadash shmokh, thithe melkuthokh, nehuwe sebyonokh, ajkano debyshmajo

Of bar’o habylan lahmo dysunqunan jawmuno ushybuqylan hawbayn uhatuhayn

Ajkano dofa hanan shbaqyn lhajubajn lo tha’lan lysyjono ejlo fasulan

Men bisho metul dylokhi malkutho uhailo uteshbahtho l’olam olmin amin

Powyższy zapis fonetyczny jest uproszczony. „Sh” należy czytać jak polskie sz, kh jako charczące ch, th jak angielskie th w wyrazie three.

Kto dziś modli się w tym języku?

Język aramejski w różnych odmianach do dziś używany jest w liturgii obrządka syryjskiego, chaldejskiego oraz częściowo maronickiego. Chrześcijanie tych obrządków znają więc ten język przynajmniej w liturgii. Część z nich używa aramejskiego również w życiu codziennym. Czy jest to identyczny język jak ten za czasów Chrystusa? Oczywiście – nie. Język ewoluuje z czasem, co jest sprawą naturalną. Możemy więc mówić o tym samym języku, jednak w innej jego odmianie.

Chcesz bliżej poznać chrześcijaństwo Bliskiego Wschodu?

Blog Dzisiaj w Betlejem powstał, by przybliżać Polakom bogatą i głęboką historię oraz współczesną sytuację chrześcijan Bliskiego Wschodu. Wierzę, że chrześcijańska myśl Orientu może nas ubogacić i być wyjątkową inspiracją rzucającą nowe światło na naszą wiarę.

  • Jeśli interesuje Cię muzyka, sprawdź sklepik Dzisiaj w Betlejem, gdzie znajdziesz pierwszą w Polsce płytę muzyki w nurcie chrześcijańskiej muzyki orientalnej. Powiew pustyni w Twoim domu!


Podziel się tym wpisem

Czytaj również