Podziel się tym wpisem

Sytuacja w Ziemi Świętej wzbudza ogromne zainteresowanie wśród wierzących w Polsce. Polacy są jedną z najczęściej pielgrzymujących nacji i są związani z Ziemią Świętą. Nie sposób podróżować po Ziemi Świętej nie dostrzegając jednak, jak bardzo naznaczona jest trwającym od wielu dekad konfliktem. Polska premiera książki Bracia krwi jest okazją do rozmowy na temat stanowiska Kościoła względem samego konfliktu oraz współczesnego państwa Izrael i Palestyny.

Opowieść duchownego z Ziemi Świętej

Bracia krwi jest osobistą opowieścią kapłana grekokatolickiego z Galilei, abp Eliasa Chacoura. Urodzony w rodzinie arabskich chrześcijan na kilka lat przed powstaniem współczesnego państwa Izrael, poprzez historię swojego życia pragnie skonfrontować się ze stereotypami na temat Palestyńczyków, które utrwaliły się w międzynarodowej opinii publicznej.

Czy to prawda, że przed powstaniem państwa Izrael Ziemia Święta była “ziemią bez ludzi”, a sam Izrael powstał odkupując ziemię od tych nielicznych Arabów, którzy nigdy nie byli do niej przywiązani? Czy to prawda, że wszyscy oni byli muzułmanami? Czy to prawda, że od wieków nienawidzili oni Żydów?

Te przekonania, tak krzywdzące dla młodego Eliasa, Araba, Palestyńczyka, katolika, wkrótce miały spotkać się z jeszcze jednym – tym, jakoby powstanie współczesnego państwa Izrael miało być spełnieniem starotestamentowych proroctw, a współczesny konflikt polityczny miał być przedłużeniem starotestamentowych wojen Narodu Wybranego z jego wrogami. Te przekonania postawiły Eliasa oraz tysiące rodzin takich jak jego już nie w roli dzieci Bożych, lecz w roli “wrogów”, a na dodatek – obcych we własnej ojczyźnie. A to wszystko podparte argumentacją z Pisma Świętego.

Stanowisko Kościoła w sprawie konfliktu w Ziemi Świętej

Największą wartością Braci krwi jest pokazanie, że wola pojednania może stać się przepisem na życie – mówi Yousef Hazboun, palestyński katolik mieszkający w Polsce, który wraz z żoną podjęli się polskiego wydania książki. – Bracia krwi to świadectwo Palestyńczyka wychowanego w szacunku do Żydów, który pomimo wielu krzywd nigdy nie utracił wiary, że pokój jest możliwy.

Niebywale ważne jest również szerzenie świadomości wśród katolików w Polsce na temat stanowiska Kościoła wobec Żydów i współczesnego państwa Izrael.

Choć inicjatywę tłumaczenia książki rozpoczęliśmy ponad rok temu, to trwająca eskalacja konfliktu uświadomiła nam, jak wielkie niezrozumienie tego tematu panuje wśród wierzących w Polsce – mówi żona Yousefa, Sylwia. – Część opinii głosi, że Żydzi są dziś przeklęci przez Boga, gdyż nie przyjęli Chrystusa. Jest to pogląd niezgodny z Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła. Spotkać można również jego przeciwieństwo – pogląd, według którego powstanie współczesnego państwa Izrael jest spełnieniem starotestamentowych proroctw, a wydarzenia czysto polityczne należy postrzegać w świetle biblijnych “znaków”. To również nie znajduje uzasadnienia w Biblii i nauczaniu Kościoła – wyjaśnia Sylwia.

Yousef Hazboun z Autorem, ks. abp Eliasem Chacourem

Książka została opatrzona wstępem ks. kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Przeora Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie będącego jednocześnie patronem wydania. Książka dostępna jest w sklepie internetowym bloga Dzisiaj w Betlejem prowadzonego przez Fundację al-Kalima: https://sklep.dzisiajwbetlejem.pl/produkt/bracia-krwi/ 


Podziel się tym wpisem

Czytaj również