Oświadczenie Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy odnośnie eskalacji konfliktu w Ziemi Świętej

autor: Sylwia Hazboun
Podziel się tym wpisem

7 października 2023

Łaciński Patriarchat Jerozolimy

OŚWIADCZENIE

Cykl przemocy, który w ostatnich miesiącach doprowadził do śmierci wielu Palestyńczyków i Izraelczyków eskalował dziś rano, w sobotę 7 października 2023.

Jesteśmy świadkami nagłej eksplozji przemocy, która jest bardzo niepokojąca z uwagi na jej zasięg i intensywność. Operacja rozpoczęta w Gazie oraz reakcja wojska izraelskiego przypominają nam najgorsze momenty niedawnej historii. Liczne ofiary i tragedie, które staną się udziałem palestyńskich i izraelskich rodzin pogłębią nienawiść i podziały oraz zniszczą wszelkie perspektywy na stabilność.

Wzywamy społeczność międzynarodową, przywódców religijnych w regionie i na świecie, aby podjąć wszelkie wysiłki celem deeskalacji sytuacji, odzyskania spokoju i pracy na rzecz zagwarantowania fundamentalnych praw mieszkańców regionu.

Jednostronne deklaracje dotyczące statusu świętych miejsc i miejsc kultu ranią uczucia religijne i są paliwem dla nienawiści i ekstremizmu. To ważne, aby zachować Status Quo we wszystkich miejscach świętych w Ziemi Świętej, a szczególnie w Jerozolimie.

Trwający rozlew krwi i deklaracje wojenne przypominają nam raz jeszcze o pilnej potrzebie znalezienia trwałego i wszechstronnego rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego na tej ziemi, która jest wezwana do bycia ziemią sprawiedliwości, pokoju i pojednania między ludźmi.

Prosimy Boga o zainspirowanie światowych przywódców w ich interwencji na rzecz implementacji pokoju i pojednania tak, aby Jerozolima mogła być domem modlitwy dla wszystkich ludzi.

Łaciński Patriarchat Jerozolimy

Kardynał Pierrbattista Pizzaballa

źródło: Łaciński Patriarchat Jerozolimy


Podziel się tym wpisem

Czytaj również